Nguyễn Thị Lệ Hằng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Giáo Viên, TT 4 Nguyễn Thị Lệ Hằng
Ngày tháng năm sinh 17/03/1980
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học Anh văn
Thuộc về bộ phận Anh Văn
Điện thoại 0982127800
Email hanglenguyen80@gmail.com
Mạng xã hội