TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH MẮC BỆNH COVID-19

 

1. Hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện việc phòng tránh dịch

3. Khi đưa đón học sinh đi học không tập trung tại công trưởng, không vào bên trong khu vực nhà trường

4. Đưa học sinh đến trường sau đó nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nhà trường.

5. Khai báo bằng mã QR code và theo dõi thân nhiệt, sức khỏe của học sinh trước khi đến trường.

2. Thực hiện nghiêm túcnguyên tắc “5K” đeo khẩutrang khi đến trường, từ trường về nhà và nơi tập trung đông người

NHỮNG VIỆC PHỤ HUYNH CẦN LÀM

Đểphòngtránhmắcbệnh COVID-19