Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2020 - 2021

Thực hiện Công văn số 1686/SGDDT-GDTRH NGÀY 25/08/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Định về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021, Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn triển khai các nội dung sau:

      1. Tích cực tuyên truyền về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của học sinh; tổ chức tuyên truyền, vận động để đạt cho được chỉ tiêu 100% học sinh trong nhà trường tham gia BHYT; xác định việc thực hiện tốt công tác BHYT học sinh là trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên;

        - Kịp thời thống kê, tổng hợp tình hình tham gia BHYT của học sinh tại địa bàn. Đối với các trường học chưa đạt tỷ lệ 100% cần xác định rõ nguyên nhân, phối hợp với co quan BHYT cùng cấp có hướng giải quyết tuyên truyền, vận đọng để đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT.

      2. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến về chế dộ, chính sách theo quy định của Luật BHYT. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng là phụ huynh, học sinh để thực hiện thành công mục tiêu:"Năm học 2020-2021, 100% học sinh tham gia BHYT".

      3. Việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên thực hiện theo Văn bản Liên ngành số 977/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 20/08/2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT (có văn bản đính kèm).

     Đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 44
Tháng 05 : 335
Năm 2021 : 4.880